I typed it sir.

05/23/2014 Flowers De Vera 0

Isang pagbabalik tanaw: Noong wala pa akong muwang sa call center, nag-apply ako sa Telus. Computer exam ang eksena. Ang instruction dun ay kopyahin ang […]

One night stand: hitting wonders in fantasy.

One Hits Wonder

02/19/2014 Joemar Belleza 0

One Hits Wonder His scent remains as I run my finger after we made making love’s counterpart. And yet the memories start to linger which […]